Alimentacyjny nakaz zapłaty; opieka naprzemienna rodziców

Nadchodzą istotne zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz Kodeksie karnym. W dniu 21.02.2019r. Rada Ministrów przyjęła i skierowała do prac sejmowych istotny projekt ustawy wprowadzający m. in.:

alimentacyjny nakaz zapłaty. Nakaz ma być wydawany przez sąd w terminie 14 dni od wniesienia pozwu i będzie natychmiast wykonalny. Kwota alimentów będzie uzależniona od ilości dzieci pochodzących od tych samych rodziców i wyliczana procentowo od kwoty przeliczeniowej corocznie ogłaszanej przez Ministra Sprawiedliwości. Według aktualnie projektowanych założeń w 2019r. będzie to około: 500 zł na jedno dziecko, 950zł na dwoje, a 1200zł na troje dzieci. Wnosząc pozew o alimenty, możliwym będzie także dochodzenie wyższych kwot alimentów, co nie będzie możliwe w opisanym wyżej szybkim trybie.

opieka naprzemienna rodziców nad dzieckiem. Oprócz dotychczasowych rozstrzygnięć, Sąd będzie mógł pozostawić wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom oraz określić, że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach. Oznacza to, że dziecka będzie mogło mieszkać np. przez 1 miesiąc czy dłużej u jednego z rodziców, a następnie u drugiego – o ile takie rozstrzygnięcie nie będzie godziło w jego dobro.

wygaśnięcie z mocy prawa świadczenia alimentacyjnego wobec dziecka, które ukończyło 25 lat. Nastąpi to, jeśli dziecko nie posiada orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Ze względu na wyjątkowe okoliczności , z których powodu dziecko nadal nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, sąd przedłuży na żądanie uprawnionego obowiązywanie świadczeń alimentacyjnych na dalszy okres.

odpowiedzialność karna za naruszanie przez rodzica orzeczenia sądu dotyczącego kontaktów z dzieckiem albo zamieszkiwania dziecka z rodzicem w ustalonych okresach czasu. Grozić będzie za to grzywna w wysokości od 100zł do 1.080.000zł albo kara ograniczenia wolności od jednego miesiąca do dwóch lat.

 

Przedstawione informacje nie stanowią porady prawnej w indywidualnej sprawie, ponieważ stan faktyczny Twojej sprawy może wymagać zastosowania innych korzystniejszych instytucji prawnych. Dlatego zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej.

Tel. 691 158 100

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *