Cennik

Koszt porady prawnej wynosi od 50 do 250 zł i uzależniony jest od czasu trwania porady i stopnia jej skomplikowania.

Koszt prowadzenia sprawy uzgadniany jest z Klientem, przed jej przyjęciem do prowadzenia.

Koszt reprezentacji Klienta przed sądami w sprawach cywilnych, co do zasady uzależniony jest od wartości dochodzonego roszczenia, przy czym brany jest również pod uwagę rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz wymagany nakład pracy adwokata.