Klienci Indywidualni

Klientom indywidualnym proponuję pomoc prawną w następujących formach:

 • udzielam bieżących porad prawnych
 • przygotowuję wszelkie pisma procesowe i pozaprocesowe
 • reprezentuję przed Sądami, Prokuraturą, Komornikiem, ZUS, KRUS oraz innymi urzędami i instytucjami,
 • sporządzam kompleksowe opinie i analizy prawne
 • organizuję oraz biorę udział w negocjacjach
 • porady prawne za pośrednictwem Internetu

 

Zakres udzielanej przeze mnie pomocy prawnej obejmuje w szczególności:

 • Prawo cywilne i gospodarcze:
  odszkodowania od firm ubezpieczeniowych, wypadki komunikacyjne, błędy w sztuce lekarskiej, reprezentacja w sprawach o zapłatę, bieżąca obsługa firm, windykacja należności i postępowanie egzekucyjne, skargi na czynności komornika, sporządzanie i negocjowanie umów, regulowanie stanu prawnego nieruchomości, zasiedzenie, ustanowienie służebności, zarząd rzeczą wspólną, zniesienie współwłasności nieruchomości, eksmisja, sprawy o ochronę dóbr osobistych i praw autorskich, odwołania darowizny
 • Prawo spadkowe:
  stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku (podział majątku spadkowego), zachowek, wydziedziczenie, obalenie testamentu
 • Prawo karne:
  obrona w sprawach karnych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, reprezentacja pokrzywdzonych w procesach karnych, pomoc w postępowaniu wykonawczym (odroczenie odbywania kary, przerwy w odbywaniu kary, ponowne zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie).
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze:
  alimenty na rzecz dzieci (obniżenie, podwyższenie alimentów), uchylenie obowiązku alimentacyjnego), alimenty od osoby przebywającej za granicą, alimenty od byłego małżonka, sprawy dot. władzy rodzicielskiej (ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej) i sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem, sprawy rozwodowe, pozew o rozwód, rozwód z orzekaniem o winie, apelacja od wyroku rozwodowego, separacja, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, podział majątku małżonków, rozdzielność majątkowa z datą wsteczną
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:
  przywrócenie do pracy, odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, wypłata zaległego wynagrodzenia, kary dyscyplinarne, odprawy, nadgodziny, mobbing, opiniowanie umów o pracę, spory z ZUS (renta, zasiłki chorobowe, wypadki przy pracy, inne), KRUS