Prawa osoby tymczasowo aresztowanej

unsplash

Tymczasowo aresztowany posiada prawa, które  wynikają już z samego faktu bycia podejrzanym i oskarżonym w postępowaniu karnym, ale również dotyczą technicznych kwestii związanych z izolacją w warunkach zakładu karnego.

Prawa procesowe

Podstawowym uprawnieniem tymczasowo aresztowanego, a jednocześnie podejrzanego, jest prawo do korzystania z pomocy adwokata, którego może ustanowić podejrzany. Jeśli jednak jest zatrzymany przez Policję albo tymczasowo aresztowany,  obrońcę może dla niego ustanowić każdy – zarówno osoba najbliższa, jak i osoba obca.
Im wcześniej obrońca zostanie ustanowiony, tym skuteczniej i efektywniej opracowana zostanie linia obrony dla podejrzanego/oskarżonego.

Podejrzany ma prawo do składania wyjaśnień, odmowy składania wyjaśnień lub odmowy odpowiedzi na zadane mu przez Policję, Sąd czy Prokuratora pytania. Nie ma konieczności podania przyczyn odmowy.

Prawa związane z przebywaniem w Zakładzie Karnym

 • Prawo do widzenia i korespondencji
  Tymczasowo aresztowany może uzyskać widzenie z osobą odwiedzającą go, po uzyskaniu stosownej zgody i co do zasady ma prawo do co najmniej jednego widzenia w miesiącu z osobą najbliższą. Może być to również osoba małoletnia, w tym poniżej 15 roku życia. W razie konieczności, w celu załatwienia stosownych spraw, tymczasowo aresztowany ma prawo do widzenia z notariuszem lub urzędnikiem.
  Ważne dla odwiedzanego i osoby odwiedzającej jest, by uzyskać zgodę na widzenie w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt. W przeciwnym razie widzenie odbywa się przez pleksę oddzielającą.
  Wzór wniosku o widzenie z osobą tymczasowo aresztowaną
  Tymczasowo aresztowany ma nieograniczone prawo do korespondowania z osobami najbliższymi, osobami trzecimi, ale również z wszelkimi instytucjami. Warunkiem jest, by treść korespondencji nie zawierała treści, które mogą być uznane za utrudniające postępowanie karne. Wówczas taka korespondencja zostanie zatrzymana.
  Czytaj: Odwiedziny, widzenia Zakład Karny Przytuły Stare – zasady, dni tygodnia, terminy i godziny.
 • Prawo do bycia bezpiecznym
  Tymczasowo aresztowany powinien zostać osadzony w takiej celi, by zapewnione miał bezpieczeństwo osobiste i wyeliminowane były zagrożenia ze strony innych współosadzonych, ale również ze strony samego osadzonego będącego w trudnej sytuacji emocjonalnej w postaci samoagresji.
 • Prawo do korzystania z opieki medycznej
  Tymczasowo aresztowany ma prawo do tego, by zapewniono mu niezbędną pomoc medyczną w postaci: bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, leków i artykułów sanitarnych. W chwili osadzenia, tymczasowo aresztowany powinien zostać poddany badaniom lekarskim, a sam wybór celi dla osadzonego, powinien uwzględniać zalecenia lekarskie, psychologiczne i rehabilitacyjne. Ma on prawo do korzystania ze środków leczniczych i higienicznych otrzymanych spoza areszty śledczego – po uzyskaniu zgody.
 • Prawo do korzystania z własnej odzieży i przedmiotów
  Tymczasowo aresztowany może korzystać z własnej odzieży, bielizny i obuwia. Po uzyskaniu zgody, tymczasowo aresztowanemu można dostarczać paczki z niezbędną mu odzieżą, bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny.
 • Prawo do paczek żywnościowych oraz zakupu żywności
  Tymczasowo aresztowany ma prawo do co najmniej trzy razy w miesiącu dokonywać zakupów artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych oraz innych artykułów dopuszczonych do sprzedaży w zakładzie karnym, za środki pieniężne pozostające do jego dyspozycji w depozycie.
  Tymczasowo aresztowany ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową, w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego, po złożeniu zamówienia na piśmie i pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.
  Czytaj: Zasady przekazywania paczek żywnościowych Zakład Karny Przytuły Stare

Przedstawione informacje nie stanowią porady prawnej w indywidualnej sprawie, ponieważ stan faktyczny Twojej sprawy może wymagać zastosowania innych korzystniejszych instytucji prawnych. Dlatego zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *