ostrołęka rozwody adwokat

Adw. Olga Garwarska

Ostrołęka rozwody adwokat

Problematyka rozwodów to moja wiodąca specjalizacja. Ściśle powiązane są z tym kwestie dotyczące władzy rodzicielskiej, alimentów i podziału majątku wspólnego po rozwodzie.

Mój dorobek zawodowy i doświadczenie w tym zakresie zbudowane zostały w oparciu o wszechstronną znajomość wiedzy prawniczej, wspartej najnowszym orzecznictwem sądów, ale także na podstawie współpracy ze specjalistami różnych dziedzin mających zastosowanie w takich sprawach, w tym z zakresu psychologii i psychiatrii, doradztwa rodzinnego, a także detektywa który może wspomóc w zdobyciu dowodów do sprawy sądowej.

Rozwód z orzekaniem o winie czy bez?
Jest to pytanie, na które odpowiedź w każdej sprawie zawsze wymaga indywidualnego podejścia. Uzależnione jest to od wielu czynników życiowych, konkretnego stanu faktycznego, ale także prawnego. Po rozmowie z Klientem i zapoznaniu się ze stosownymi dokumentami, zawsze wszechstronnie przedstawiam Klientowi okoliczności z tym związane i pomagam w podjęciu właściwej decyzji, tak by wynik sprawy o rozwód zapewnił Klientowi poczucie sprawiedliwości ale również zabezpieczył od strony majątkowej.

Ile trwa sprawa o rozwód?
Odpowiedź na to pytanie uzależnione jest od tego, jakie stanowisko i nastawienie do sprawy wyrażają rozwodzący się małżonków. W każdym wymagającym tego przypadku, w imieniu mojego Klienta podejmuję negocjacje ze stroną przeciwną, tak by jeszcze przed rozprawą wynegocjować ugodę zawierającą pożądane przez mojego Klienta rozstrzygnięcia, co następnie znacznie skraca postępowanie przed sądem.

Z jakich powodów sprawa o rozwód może trwać długo?
Zasadniczą tego przyczyną jest przede wszystkim brak porozumienia rozwodzących się małżonków, gdzie występują jeszcze dodatkowe kwestie mające wpływ na sprawę o rozwód, jak np. toczące się jednocześnie inne postępowania np. karne o stosowanie przez małżonka przemocy lub innych przestępstw na szkodę współmałżonka. W takim przypadku, dysponując doświadczeniem z zakresu prawa karnego, aktywnie uczestniczę równolegle w postępowaniu karnym i sprawie o rozwód.

Przedstawione informacje nie stanowią porady prawnej w indywidualnej sprawie, ponieważ stan faktyczny Twojej sprawy może wymagać zastosowania innych korzystniejszych instytucji prawnych. Dlatego zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej. Ostrołęka rozwody adwokat. Działam również na terenie całego kraju.

Tel. 691 158 100

Adwokat łomża sprawy cywilne rozwód karne

Adw. Olga Garwarska

Adwokat Łomża sprawy cywilne rozwód karne.

Specjalizuję się w sprawach: karnych oraz cywilnych -rozwody, władza rodzicielska, alimenty, spadki, odszkodowania, zasiedzenia, z zakresu prawa pracy, a także  gospodarczych i administracyjnych. Reprezentuję Klientów przed sądami – na każdym etapie, prokuraturą, ZUS, KRUS, WZON, organami administracji państwowej i samorządowej. Szczegółowy zakres specjalizacji…

Gwarantuję moim Klientom rzetelne i profesjonalne wykonanie powierzonych mi zadań.
Przed przystąpieniem do realizacji pomocy prawnej wszechstronnie analizuję sprawę i oceniam szansę jej powodzenia, tak aby dostarczyć Klientowi najkorzystniejsze i najlepsze rozwiązania.

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej.

Tel. 691 158 100

Adwokat Ostrów mazowiecka sprawy cywilne rozwód karne

Adw. Olga Garwarska

Adwokat Ostrów Mazowiecka sprawy cywilne rozwód karne.

Specjalizuję się w sprawach: karnych oraz cywilnych –rozwody, władza rodzicielska, alimenty, spadki, odszkodowania, zasiedzenia, z zakresu prawa pracy, a także  gospodarczych i administracyjnych. Reprezentuję Klientów przed sądami – na każdym etapie, prokuraturą, ZUS, KRUS, WZON, organami administracji państwowej i samorządowej. Szczegółowy zakres specjalizacji…

Gwarantuję moim Klientom rzetelne i profesjonalne wykonanie powierzonych mi zadań.
Przed przystąpieniem do realizacji pomocy prawnej wszechstronnie analizuję sprawę i oceniam szansę jej powodzenia, tak aby dostarczyć Klientowi najkorzystniejsze i najlepsze rozwiązania.

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej.

Tel. 691 158 100

Adwokat przasnysz sprawy cywilne rozwód karne

Adw. Olga Garwarska

Adwokat Przasnysz sprawy cywilne rozwód karne.

Specjalizuję się w sprawach: karnych oraz cywilnych –rozwody, władza rodzicielska, alimenty, spadki, odszkodowania, zasiedzenia, z zakresu prawa pracy, a także  gospodarczych i administracyjnych. Reprezentuję Klientów przed sądami – na każdym etapie, prokuraturą, ZUS, KRUS, WZON, organami administracji państwowej i samorządowej. Szczegółowy zakres specjalizacji…

Gwarantuję moim Klientom rzetelne i profesjonalne wykonanie powierzonych mi zadań.
Przed przystąpieniem do realizacji pomocy prawnej wszechstronnie analizuję sprawę i oceniam szansę jej powodzenia, tak aby dostarczyć Klientowi najkorzystniejsze i najlepsze rozwiązania.

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej.

Tel. 691 158 100

Adwokat Pułtusk sprawy cywilne rozwód karne

Adw. Olga Garwarska

Adwokat Pułtusk sprawy cywilne rozwód karne.

Specjalizuję się w sprawach: karnych oraz cywilnych –rozwody, władza rodzicielska, alimenty, spadki, odszkodowania, zasiedzenia, z zakresu prawa pracy, a także  gospodarczych i administracyjnych. Reprezentuję Klientów przed sądami – na każdym etapie, prokuraturą, ZUS, KRUS, WZON, organami administracji państwowej i samorządowej. Szczegółowy zakres specjalizacji…

Gwarantuję moim Klientom rzetelne i profesjonalne wykonanie powierzonych mi zadań.
Przed przystąpieniem do realizacji pomocy prawnej wszechstronnie analizuję sprawę i oceniam szansę jej powodzenia, tak aby dostarczyć Klientowi najkorzystniejsze i najlepsze rozwiązania.

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej.

Tel. 691 158 100

Adwokat wyszków sprawy cywilne rozwód karne

Adwokat Olga Garwarska

Adwokat Wyszków sprawy cywilne rozwód karne.

Specjalizuję się w sprawach: karnych oraz cywilnych –rozwody, władza rodzicielska, alimenty, spadki, odszkodowania, zasiedzenia, z zakresu prawa pracy, a także  gospodarczych i administracyjnych. Reprezentuję Klientów przed sądami – na każdym etapie, prokuraturą, ZUS, KRUS, WZON, organami administracji państwowej i samorządowej. Szczegółowy zakres specjalizacji…

Gwarantuję moim Klientom rzetelne i profesjonalne wykonanie powierzonych mi zadań.
Przed przystąpieniem do realizacji pomocy prawnej wszechstronnie analizuję sprawę i oceniam szansę jej powodzenia, tak aby dostarczyć Klientowi najkorzystniejsze i najlepsze rozwiązania.

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej.

Tel. 691 158 100

odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym w rolnictwie ostrołęka

unsplash

Jako Adwokat, uzyskuję dla Moich Klientów odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym w rolnictwie Ostrołęka. Uszczerbki na zdrowiu, wypadki śmiertelne, szkody rzeczowe. Działam na terenie całego kraju

Bezpłatnie dokonuję wstępnej analizy zasadności odszkodowania. 

UWAGA: często KRUS odmawia wypłaty odszkodowania z powodu nie dochowania przez poszkodowanego procedury zgłoszenia szkody. Dlatego musi być tu dochowa szczególna staranność począwszy już od czasu i formy zgłoszenia szkody.

Komu i kiedy należy się odszkodowanie?
Przysługuje ono ubezpieczonemu rolnikowi, ale też domownikowi. Należy się wówczas, gdy wskutek wypadku przy pracy w rolnictwie lub rolniczej choroby zawodowej, powstał stały albo długotrwały uszczerbek na zdrowiu. W przypadku śmierci ubezpieczonego, członkom jego rodziny należy się od KRUS jednorazowe odszkodowanie.

Co zrobić by dochodzić odszkodowania? Jaki jest koszt?
Jeśli nie otrzymałeś odszkodowania albo zostało ono zaniżone, skontaktuj się z moją Kancelarią Adwokacką.

Tel. 691 158 100

odszkodowanie zadośćuczynienie za wypadek przy pracy ostrołęka

unsplash

Jako Adwokat, uzyskuję dla Moich Klientów odszkodowanie zadośćuczynienie za wypadek przy pracy Ostrołęka. Uszczerbki na zdrowiu, wypadki śmiertelne, szkody rzeczowe. Działam na terenie całego kraju

UWAGA: Bezpłatnie dokonuję wstępnej analizy zasadności odszkodowania. 

Komu i kiedy należy się odszkodowanie?
Należy Ci się odszkodowanie zadośćuczynienie jeżeli jesteś osobą poszkodowaną w wypadku w pracy albo osoba Tobie najbliższa poniosła śmierć – nawet jeśli do zdarzenia doszło kilkanaście lat temu! Tylko wyłączna wina pracownika pozwoli pracodawcy uwolnić się od odpowiedzialności za wypadek przy pracy.

Za co należy się odszkodowanie lub zadośćuczynienie?
Zakres rzeczy, które stanowią podstawę do odszkodowania i jego wysokość jest bardzo szeroki. Dla przykładu wymienić można: koszty leczenia, zadośćuczynienie za wszelkie następstwa uszczerbku na zdrowiu jak np. ból, niepełnosprawność, depresja, pogorszenie sytuacji finansowej, przygotowanie do wykonywania innego zawodu, renta. Jeśli śmierć poniosła osoba dla Ciebie najbliższa (małżonek, rodzice, rodzeństwo, dzieci, ale także dalsza rodzina o ile łączyły Was szczególnie bliskie relacje), przysługuje Ci odszkodowanie za wszelkie koszty pogrzebu – także nagrobku, za pogorszenie Twojej sytuacji finansowej i Twojego stanu zdrowia np. depresja, nerwice.

Co zrobić by dochodzić odszkodowania? Jaki jest koszt?
Jeśli nie otrzymałeś odszkodowania albo zostało ono zaniżone, skontaktuj się z moją Kancelarią Adwokacką.

Jak dochodzić odszkodowania?
Zdobyte dotychczas bogate doświadczenie, pozwala mi w imieniu Klientów skutecznie dochodzić należnych im roszczeń w postępowaniu polubownym i sądowym (cywilnie lub karnie) oraz komorniczym. 

Przedstawione informacje nie stanowią porady prawnej w indywidualnej sprawie, ponieważ stan faktyczny Twojej sprawy może wymagać zastosowania innych korzystniejszych instytucji prawnych. Dlatego zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej.

Tel. 691 158 100

Odszkodowanie zadośćuczynienie za wypadek drogowy kolizje ostrołęka

Adwokat Olga Garwarska

Jako Adwokat, uzyskuję dla Moich Klientów odszkodowania zadośćuczynienie za wypadek drogowy kolizje Ostrołęka.
Uszczerbki na zdrowiu, wypadki śmiertelne, szkody rzeczowe. Działam również na terenie całego kraju.

UWAGA: Bezpłatnie dokonuję wstępnej analizy zasadności odszkodowania.

Komu i kiedy należy się odszkodowanie?
Należy Ci się odszkodowanie jeżeli jesteś osobą poszkodowaną w wypadku bądź kolizji albo osoba Tobie najbliższa poniosła śmierć – nawet jeśli do zdarzenia doszło kilkanaście lat temu!

Za co należy się odszkodowanie?
Zakres rzeczy, które stanowią podstawę do odszkodowania i jego wysokość jest bardzo szeroki. Dla przykładu wymienić można: koszty leczenia, zadośćuczynienie za wszelkie następstwa uszczerbku na zdrowiu jak np. ból, niepełnosprawność, depresja, pogorszenie sytuacji finansowej, przygotowanie do wykonywania innego zawodu, renta. Jeśli śmierć poniosła osoba dla Ciebie najbliższa (małżonek, rodzice, rodzeństwo, dzieci, ale także dalsza rodzina o ile łączyły Was szczególnie bliskie relacje), przysługuje Ci odszkodowanie za wszelkie koszty pogrzebu – także nagrobku, za pogorszenie Twojej sytuacji finansowej i Twojego stanu zdrowia np. depresja, nerwice.

Co zrobić by dochodzić odszkodowania? Jaki jest koszt?
Jeśli nie otrzymałeś odszkodowania albo zostało ono zaniżone, skontaktuj się z moją Kancelarią Adwokacką.

Jak dochodzić odszkodowania?
Zdobyte dotychczas bogate doświadczenie, pozwala mi w imieniu Klientów skutecznie dochodzić należnych im roszczeń w postępowaniu polubownym i sądowym (cywilnie lub karnie) oraz komorniczym. 

Przedstawione informacje nie stanowią porady prawnej w indywidualnej sprawie, ponieważ stan faktyczny Twojej sprawy może wymagać zastosowania innych instytucji prawnych. Dlatego zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej.

Tel. 691 158 100

odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego Ostrów mazowiecka

unsplash

Kto może złożyć wniosek o zezwolenie na odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego Ostrów Mazowiecka.
Wniosek taki może złożyć sam skazany, ale również jego obrońca

Zgodę na odbywanie kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego, jako dozoru stacjonarnego, może otrzymać każda osoba skazana prawomocnie na karę pozbawienia wolności nie przekraczającą 1 roku, pod warunkiem że skazanie nie nastąpiło w ramach tak zwanej multirecydywy – to jest ponownego skazania za takie samo rodzajowo przestępstwo.  W Systemie Dozoru Elektronicznego można odbywać również karę orzeczoną w wyroku łącznym – o ile nie przekracza 1 roku.

Jakie warunki trzeba spełniać, by sąd wydał taką zgodę?
Powodzenie takiego wniosku uzależnione jest od należytego wykazania przed sądem przemawiającym za tym argumentów. We wniosku o odbywanie kary w SDE należy sądowi w szczególności wykazać, że będzie to wystarczające do osiągnięcia celów kary. Ponadto skazany musi wskazać miejsce swojego stałego pobytu, w którym karę tą będzie odbywał, zaś zamieszkałe tam wraz z nim osoby pełnoletnie powinny wyrazić na to pisemną zgodę, a także zgodę na możliwą kontrolę organu dozorującego.

Czy zgodę na odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego może otrzymać skazany, który odbywa już karę?
Tak. Wystąpić o taką zgodę może zarówno skazany już odbywająca karę, ale również i skazany, który odbywania kary jeszcze nie rozpoczął i nawet w przypadku gdy upłynął już wyznaczony termin stawiennictwa w zakładzie karnym.

Na czym polega odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego?
Skazany ma obowiązek nieprzerwanie nosić nadajnik, pozostawać we wskazanym przez sąd miejscu w wyznaczonym czasie, odbierać połączenia przychodzące do rejestratora stacjonarnego, umożliwiać sądowemu kuratorowi zawodowemu wejście do mieszkania lub na nieruchomość, gdzie zainstalowano rejestrator, udzielać osobom upoważnionym, na ich żądanie, stosownych wyjaśnień – również przy użyciu rejestratora stacjonarnego. Powinien dbać o powierzone mu środki techniczne, w tym zwłaszcza chronić je przed utratą albo zniszczeniem oraz zapewniać ich stałe zasilanie energią elektryczną.

Jakie są warunki techniczne odbywania kary w Systemie Dozoru Elektronicznego?
Kara w tym systemie może być wykonywana jedynie wówczas, gdy pozwalają na to warunki techniczne obejmujące w szczególności liczbę oraz zasięg dostępnych nadajników i rejestratorów oraz możliwości organizacyjne ich obsługi. Zasadniczo teren Ostrów Mazowiecka oraz powiat ostrowski pozostają w zasięgu nadajników i nie ma przeszkód technicznych odbywania kary w Systemie Dozoru Elektronicznego na tym terenie.  W każdym przypadku, Sąd do którego złożony zostanie przedmiotowy wniosek, zasięgnie informacji organu dozorującego o możliwościach technicznych istniejących pod adresem wskazanym przez skazanego jako miejsce odbywania kary. 

Czy skazany może opuszczać miejsce zamieszkania, w którym odbywa karę w Systemie Dozoru Elektronicznego?
Tak. Sąd w orzeczeniu określa przedziały czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany ma prawo opuścić miejsca stałego pobytu na okres nieprzekraczający 12 godzin dziennie, w szczególności w celu: zrobienia niezbędnych zakupów, udania się do pracy, kościoła,  sprawowania opieki nad dziećmi, odwiedzin członków rodziny, osobami niepełnosprawnymi lub chorymi, edukacji, udziału w zajęciach sportowych, kontaktu z adwokatem,

Czy można otrzymać przepustkę lub zezwolenie na opuszczenie miejsca odbywania kary w Systemie Dozoru Elektronicznego
Tak. Gdy zaistnieje zdarzenie szczególnie ważne dla skazanego, a dotyczące względów zdrowotnych, rodzinnych lub osobistych, skazany może zwrócić się do kuratora sądowego o zezwolenie na opuszczenie miejsca odbywania kary na okres do 7 dni.

Czy można otrzymać przerwę w odbywaniu kary w Systemie Dozoru Elektronicznego?
Tak, o ile przemawiają za tym ważne względy zdrowotne lub osobiste, sąd może zarządzić przerwę w wykonaniu kary w systemie dozoru elektronicznego. Powodzenie takiego wniosku uzależnione jest od należytego wykazania przed sądem przemawiającym za tym argumentów.

Przedstawione informacje nie stanowią porady prawnej w indywidualnej sprawie, ponieważ stan faktyczny Twojej sprawy może wymagać zastosowania innych korzystniejszych instytucji prawnych. Dlatego zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej.

Tel. 691 158 100

Gwarantuję moim Klientom rzetelne i profesjonalne wykonanie powierzonych mi zadań.