Adwokat Przasnysz sprawy cywilne rozwód karne

Adw. Olga Garwarska

Adwokat Przasnysz sprawy cywilne rozwód karne.

Specjalizuję się w sprawach: karnych oraz cywilnych –rozwody, władza rodzicielska, alimenty, spadki, odszkodowania, zasiedzenia, z zakresu prawa pracy, a także  gospodarczych i administracyjnych. Reprezentuję Klientów przed sądami – na każdym etapie, prokuraturą, ZUS, KRUS, WZON, organami administracji państwowej i samorządowej. Szczegółowy zakres specjalizacji…

Gwarantuję moim Klientom rzetelne i profesjonalne wykonanie powierzonych mi zadań.
Przed przystąpieniem do realizacji pomocy prawnej wszechstronnie analizuję sprawę i oceniam szansę jej powodzenia, tak aby dostarczyć Klientowi najkorzystniejsze i najlepsze rozwiązania.

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej.

Tel. 691 158 100

Adwokat Pułtusk sprawy cywilne rozwód karne

Adw. Olga Garwarska

Adwokat Pułtusk sprawy cywilne rozwód karne.

Specjalizuję się w sprawach: karnych oraz cywilnych –rozwody, władza rodzicielska, alimenty, spadki, odszkodowania, zasiedzenia, z zakresu prawa pracy, a także  gospodarczych i administracyjnych. Reprezentuję Klientów przed sądami – na każdym etapie, prokuraturą, ZUS, KRUS, WZON, organami administracji państwowej i samorządowej. Szczegółowy zakres specjalizacji…

Gwarantuję moim Klientom rzetelne i profesjonalne wykonanie powierzonych mi zadań.
Przed przystąpieniem do realizacji pomocy prawnej wszechstronnie analizuję sprawę i oceniam szansę jej powodzenia, tak aby dostarczyć Klientowi najkorzystniejsze i najlepsze rozwiązania.

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej.

Tel. 691 158 100

Adwokat Wyszków sprawy cywilne rozwód karne

Adwokat Olga Garwarska

Adwokat Wyszków sprawy cywilne rozwód karne.

Specjalizuję się w sprawach: karnych oraz cywilnych –rozwody, władza rodzicielska, alimenty, spadki, odszkodowania, zasiedzenia, z zakresu prawa pracy, a także  gospodarczych i administracyjnych. Reprezentuję Klientów przed sądami – na każdym etapie, prokuraturą, ZUS, KRUS, WZON, organami administracji państwowej i samorządowej. Szczegółowy zakres specjalizacji…

Gwarantuję moim Klientom rzetelne i profesjonalne wykonanie powierzonych mi zadań.
Przed przystąpieniem do realizacji pomocy prawnej wszechstronnie analizuję sprawę i oceniam szansę jej powodzenia, tak aby dostarczyć Klientowi najkorzystniejsze i najlepsze rozwiązania.

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej.

Tel. 691 158 100

odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego Ostrów mazowiecka

Adwokat Olga Garwarska

Dozór elektroniczny Ostrów Mazowiecka Adwokat

Postępowanie wykonawcze, w tym dozór elektroniczny (SDE) to moja wiodąca specjalizacja. Istnieje szereg możliwości uniknięcia odbycia kary w formie izolacji w warunkach więziennych lub istotnego złagodzenia jej skutków dla skazanego i osób najbliższych. Jedną z takich możliwości jest dozór elektroniczny (System Dozoru Elektronicznego – SDE)

Sprawy o dozór elektroniczny – z terenu Ostrowi Maz. – rozpoznaje SĄD OKRĘGOWY W OSTROŁĘCE.

Jakie są warunki techniczne odbywania kary w Systemie Dozoru Elektronicznego?
Zasadniczo teren Ostrów Mazowiecka oraz powiat ostrowski pozostają w zasięgu nadajników i nie ma przeszkód technicznych odbywania kary w Systemie Dozoru Elektronicznego na tym terenie.  W każdym przypadku, Sąd do którego złożony zostanie przedmiotowy wniosek, zasięgnie informacji organu dozorującego o możliwościach technicznych istniejących pod adresem wskazanym przez skazanego jako miejsce odbywania kary. 

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej. Olga Garwarska. Dozór elektroniczny Ostrów Mazowiecka Adwokat. Działam również na terenie całego kraju

Tel. 691 158 100

dozór elektroniczny Przasnysz adwokat

Adwokat Olga Garwarska

Dozór elektroniczny Przasnysz Adwokat

Postępowanie wykonawcze, w tym dozór elektroniczny (SDE) to moja wiodąca specjalizacja. Istnieje szereg możliwości uniknięcia odbycia kary w formie izolacji w warunkach więziennych lub istotnego złagodzenia jej skutków dla skazanego i osób najbliższych. Jedną z takich możliwości jest dozór elektroniczny (System Dozoru Elektronicznego – SDE)

Sprawy o dozór elektroniczny – z terenu Przasnysza – rozpoznaje SĄD OKRĘGOWY W OSTROŁĘCE.

Zgodę na odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego, może otrzymać każda osoba skazana na karę pozbawienia wolności nie przekraczającą 1 roku, pod warunkiem że skazanie nie nastąpiło w ramach tak zwanej multirecydywy – to jest ponownego skazania za takie samo rodzajowo przestępstwo. 

Zasadniczo teren Przasnysza oraz powiatu przasnyskiego, Maków Mazowiecki i powiatu w tym Różan, pozostaje w zasięgu nadajników i nie ma przeszkód technicznych odbywania kary w SDE

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej. Olga Garwarska. Dozór elektroniczny Przasnysz Adwokat. Działam również na terenie całego kraju.

Tel. 691 158 100

Dozór Elektroniczny Pułtusk adwokat

Adwokat Olga Garwarska

Dozór elektroniczny Pułtusk Adwokat

Postępowanie wykonawcze, w tym dozór elektroniczny (SDE) to moja wiodąca specjalizacja. Istnieje szereg możliwości uniknięcia odbycia kary w formie izolacji w warunkach więziennych lub istotnego złagodzenia jej skutków dla skazanego i osób najbliższych. Jedną z takich możliwości jest dozór elektroniczny (System Dozoru Elektronicznego – SDE)

Sprawy o dozór elektroniczny – z terenu Pułtuska – rozpoznaje SĄD OKRĘGOWY W OSTROŁĘCE.

Zgodę na odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego, może otrzymać każda osoba skazana na karę pozbawienia wolności nie przekraczającą 1 roku, pod warunkiem że skazanie nie nastąpiło w ramach tak zwanej multirecydywy – to jest ponownego skazania za takie samo rodzajowo przestępstwo. 

Jakie są warunki techniczne odbywania kary w Systemie Dozoru Elektronicznego?
Zasadniczo Pułtusk oraz powiat pułtuski, pozostaje w zasięgu nadajników i nie ma przeszkód technicznych odbywania kary w SDE.  W każdym przypadku, Sąd do którego złożony zostanie przedmiotowy wniosek, zasięgnie informacji organu dozorującego o możliwościach technicznych istniejących pod adresem wskazanym przez skazanego jako miejsce odbywania kary.

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej. Olga Garwarska. Dozór elektroniczny Pułtusk Adwokat. Działam również na terenie całego kraju.

Tel. 691 158 100

dozór elektroniczny Wyszków adwokat

Adwokat Olga Garwarska

Dozór elektroniczny Wyszków Adwokat

Postępowanie wykonawcze, w tym system dozoru elektronicznego (SDE) to moja wiodąca specjalizacja. Istnieje szereg możliwości uniknięcia odbycia kary w formie izolacji w warunkach więziennych lub istotnego złagodzenia jej skutków dla skazanego i osób najbliższych.

Jakie warunki trzeba spełniać, by sąd wydał taką zgodę?
Powodzenie takiego wniosku uzależnione jest od należytego wykazania przed sądem przemawiającym za tym argumentów. We wniosku o odbywanie kary w SDE należy sądowi w szczególności wykazać, że będzie to wystarczające do osiągnięcia celów kary. Ponadto skazany musi wskazać miejsce swojego stałego pobytu, w którym karę tą będzie odbywał, zaś zamieszkałe tam wraz z nim osoby pełnoletnie powinny wyrazić na to pisemną zgodę, a także zgodę na możliwą kontrolę organu dozorującego.

Zasadniczo Wyszków oraz powiat wyszkowski, pozostaje w zasięgu nadajników i nie ma przeszkód technicznych odbywania kary w SDE. 

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej. Olga Garwarska. Dozór elektroniczny Wyszków Adwokat. Działam również na terenie całego kraju.

Tel. 691 158 100

Odroczenie wykonania kary art. 150, 151 kkw Adwokat ostrołęka

Adwokat Olga Garwarska

Odroczenie wykonania kary art. 150, 151 kkw Adwokat Ostrołęka

Postępowanie wykonawcze, moja wiodąca specjalizacja. Istnieje szereg możliwości uniknięcia odbycia kary lub istotnego złagodzenia jej skutków dla skazanego i osób najbliższych. Taką możliwość daje odroczenie wykonania kary art. 150, art. 151 kkw.

W określonych sytuacjach, sąd ma obowiązek orzec o odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności m. in, gdy skazany cierpi na chorobę psychiczną lub inną ciężką chorobę uniemożliwiająca wykonywania kary. Sąd zobowiązany jest również do odroczenia wykonania kary wobec osoby samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem. Sąd może orzec także odroczenie wykonania kary gdy natychmiastowe jej wykonanie pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Chodzi tu o stan zdrowia skazanego, konieczność sprawowania opieki przez skazanego nad członkami rodziny lub zapewnienia środków na utrzymanie.  W każdym przypadku wniosek powinien zawierać należytą i przekonującą argumentację, popartą dowodami lub zgłoszone stosowne wnioski dowodowe.

Kiedy należy złożyć wniosek?
Wniosek należy złożyć po uprawomocnieniu się wyroku, niezależnie od tego czy skazany otrzymał wezwanie do stawienia się w zakładzie karnym. Dobra praktyką jest, by wniosek złożyć jeszcze przed otrzymaniem wezwania. Możliwe jest również złożenie wniosku po otrzymaniu wezwania, a nawet po upływie wyznaczonego terminu do stawiennictwa, jednak zasadniczo w takim przypadku sytuacja skazanego może ulec skomplikowaniu – o czym poniżej. Należy również pamiętać o złożeniu z odpowiednim czasowym wyprzedzeniem wniosku o dalsze odroczenie wykonania kary, jeśli dotychczas nie było orzeczone na maksymalny czas.

Należy również rozważyć, czy wobec skazanego nie zachodzą warunki do złożenia wniosku o to by sąd orzekł odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego – SDE. Czytaj więcej o SDE….

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej. Olga Garwarska. Odroczenie wykonania kary art. 150, 151 kkw Adwokat Ostrołęka. Działam również na terenie całego kraju.

Tel. 691 158 100

dozór elektroniczny Ostrołęka adwokat

Adwokat Olga Garwarska

Dozór elektroniczny Ostrołęka Adwokat

Postępowanie wykonawcze, w tym dozór elektroniczny (SDE) to moja wiodąca specjalizacja. Istnieje szereg możliwości uniknięcia odbycia kary w formie izolacji w warunkach więziennych lub istotnego złagodzenia jej skutków dla skazanego i osób najbliższych. Jedną z takich możliwości jest dozór elektroniczny (System Dozoru Elektronicznego – SDE)

Jakie są warunki techniczne odbywania kary w Systemie Dozoru Elektronicznego?
Zasadniczo Ostrołęka oraz powiat ostrołęcki, w tym Myszyniec, Kadzidło i pozostałe gminy, pozostają w zasięgu nadajników i nie ma przeszkód technicznych odbywania kary w SDE.  W każdym przypadku, Sąd do którego złożony zostanie przedmiotowy wniosek, zasięgnie informacji organu dozorującego o możliwościach technicznych istniejących pod adresem wskazanym przez skazanego jako miejsce odbywania kary.

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej. Olga Garwarska. Dozór elektroniczny Ostrołęka Adwokat. Działam również na terenie całego kraju.

Tel. 691 158 100

Gwarantuję moim Klientom rzetelne i profesjonalne wykonanie powierzonych mi zadań.