Sprawy Karne

Adwokat Olga Garwarska

Sprawy karne
Adwokat Olga Garwarska
tel. 691 158 100

Sprawy karne to uzupełnienie mojej wiodącej specjalizacji – prawa cywilnego. Niejednokrotnie zainicjowanie sprawy cywilnej wymaga wcześniej zainicjowania postępowania karnego.

Uzupełnieniem mojej wiodącej specjalizacji z zakresu prawa cywilnego są sprawy karne. Niejednokrotnie zainicjowanie sprawy cywilnej wymaga wcześniej podjęcia działań karnistycznych. Dlatego często również dla skutecznego dochodzenia ochrony praw Klienta, celowe i konieczne jest jednoczesne zainicjowanie sprawy karnej oraz sprawy cywilnej. Dzięki takiej praktyce, zapewniam moim Klientom wszechstronną pomoc prawną w celu osiągnięcia pożądanego efektu.

Udział adwokata w sprawie karnej, już na wstępnym etapie, istotnie i pozytywnie wpływa na jej końcowe efekt. Dzięki udziałowi i nadzorowi merytorycznemu adwokata, możliwe jest przygotowanie materiału dowodowego pozwalającego na bezzwłoczne podjęcie czynności procesowych przez Policję lub prokuraturę.

Należy pamiętać, że w ramach sprawy karnej możliwe jest dochodzenie roszczeń o charakterze cywilnym. Dotyczy to roszczeń, które wynikają bezpośrednio albo są związane z czynem stanowiącym przedmiot sprawy karnej. Dochodzenie należności taką drogą w sposób istotny ogranicza koszty postępowania. Ponadto orzeczenie należności w wyroku karnym, często daje dodatkowy środek oddziaływania na dłużnika – skazanego, w celu dobrowolnej zapłaty należności.

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej. Sprawy karne. Kancelaria Adwokacka Adwokat Olga Garwarska. Działam również na terenie całego kraju.

Gwarantuję moim Klientom rzetelne i profesjonalne wykonanie powierzonych mi zadań.