Zakres usług

Kancelaria Adwokacka Adwokat Olga Garwarska

Zapewniam kompleksową obsługę prawną Klientów Indywidualnych i Przedsiębiorców. Reprezentuję Klientów przed sądami, prokuraturą, ZUS, KRUS, organami administracji państwowej i samorządowej na każdym etapie postępowania. Prowadzę również sprawy w postępowaniach egzekucyjnych.

Gwarantuję moim Klientom rzetelne i profesjonalne wykonanie powierzonych mi zadań. Przed przystąpieniem do ich realizacji wszechstronnie analizuję sprawę i oceniam szansę jej powodzenia, tak aby dostarczyć Klientowi najkorzystniejsze rozwiązania.

Współpracuję z  notariuszami, geodetami i rzeczoznawcami majątkowymi, jak również z Kancelariami Adwokackimi i Radcowskimi z siedzibami m. in. w: Warszawie, Gdańsku, Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Olsztynie, Białymstoku i we Wrocławiu. Zapewnia to wszechstronność świadczonych przeze mnie usług prawnych oraz sprawność podejmowanych działań.