Adwokat Ostrołęka Sprawy egzekucyjne

Adwokat Olga Garwarska

Adwokat Ostrołęka sprawy egzekucyjne

Powództwo przeciwegzekucyjne to jedno z najistotniejszych narzędzi mających na celu niezasadnie prowadzonego postępowania egzekucyjnego. 

Rodzaje powództwa przeciwegzekucyjnego 

Komornik nie bada zasadności obowiązku wynikającego z tytułu wykonawczego. Jego zadaniem jest wyłącznie jego wyegzekwowanie. Stąd przewidziano dwie zasadnicze instytucje, których celem jest powstrzymanie działań egzekucyjnych. Są to powództwo opozycyjne oraz powództwo ekscydencyjne. Jedną z podstaw powództwa opozycyjnego jest sytuacja, w której nastąpiło zdarzenie – po powstaniu tytułu egzekucyjnego – wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane. Mogą to być zdarzenia zależne od woli stron jak np. spełnienie świadczenia bądź od takiej woli niezależne jak np. przedawnienie roszczenia, niemożność świadczenia wskutek okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. Z kolei powództwo ekscydencyjne przysługuje osobie, która nie jest dłużnikiem, a mimo to zajęta została rzecz lub prawo nienależące faktycznie do dłużnika, a do tej osoby. Powództwo to ma na celu sprzeciwienie się prowadzeniu egzekucji z zajętego przez komornika przedmiotu będącego własnością osoby pozywającej. Najczęściej taka sytuacja ma miejsce, kiedy w trakcie egzekucji zajęte przez komornika zostaną rzeczy ruchome będące we władaniu dłużnika, a stanowiące własność kogoś innego. Ostrołęka Adwokat Olga Garwarska – sprawy egzekucyjne.

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej. Sprawy spadkowe. Kancelaria Adwokacka Adwokat Olga Garwarska. Działam na terenie całego kraju.

KONTAKT:  691 158 100

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *