dozór elektroniczny Wyszków adwokat

Adwokat Olga Garwarska

Dozór elektroniczny Wyszków Adwokat

Postępowanie wykonawcze, w tym system dozoru elektronicznego (SDE) to moja wiodąca specjalizacja. Istnieje szereg możliwości uniknięcia odbycia kary w formie izolacji w warunkach więziennych lub istotnego złagodzenia jej skutków dla skazanego i osób najbliższych.

Jakie warunki trzeba spełniać, by sąd wydał taką zgodę?
Powodzenie takiego wniosku uzależnione jest od należytego wykazania przed sądem przemawiającym za tym argumentów. We wniosku o odbywanie kary w SDE należy sądowi w szczególności wykazać, że będzie to wystarczające do osiągnięcia celów kary. Ponadto skazany musi wskazać miejsce swojego stałego pobytu, w którym karę tą będzie odbywał, zaś zamieszkałe tam wraz z nim osoby pełnoletnie powinny wyrazić na to pisemną zgodę, a także zgodę na możliwą kontrolę organu dozorującego.

Zasadniczo Wyszków oraz powiat wyszkowski, pozostaje w zasięgu nadajników i nie ma przeszkód technicznych odbywania kary w SDE. 

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej. Olga Garwarska. Dozór elektroniczny Wyszków Adwokat. Działam również na terenie całego kraju.

Tel. 691 158 100

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *