Odroczenie wykonania kary art. 150, 151 kkw Adwokat ostrołęka

Adwokat Olga Garwarska

Odroczenie wykonania kary art. 150, 151 kkw Adwokat Ostrołęka

Postępowanie wykonawcze, moja wiodąca specjalizacja. Istnieje szereg możliwości uniknięcia odbycia kary lub istotnego złagodzenia jej skutków dla skazanego i osób najbliższych. Taką możliwość daje odroczenie wykonania kary art. 150, art. 151 kkw.

W określonych sytuacjach, sąd ma obowiązek orzec o odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności m. in, gdy skazany cierpi na chorobę psychiczną lub inną ciężką chorobę uniemożliwiająca wykonywania kary. Sąd zobowiązany jest również do odroczenia wykonania kary wobec osoby samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem. Sąd może orzec także odroczenie wykonania kary gdy natychmiastowe jej wykonanie pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Chodzi tu o stan zdrowia skazanego, konieczność sprawowania opieki przez skazanego nad członkami rodziny lub zapewnienia środków na utrzymanie.  W każdym przypadku wniosek powinien zawierać należytą i przekonującą argumentację, popartą dowodami lub zgłoszone stosowne wnioski dowodowe.

Kiedy należy złożyć wniosek?
Wniosek należy złożyć po uprawomocnieniu się wyroku, niezależnie od tego czy skazany otrzymał wezwanie do stawienia się w zakładzie karnym. Dobra praktyką jest, by wniosek złożyć jeszcze przed otrzymaniem wezwania. Możliwe jest również złożenie wniosku po otrzymaniu wezwania, a nawet po upływie wyznaczonego terminu do stawiennictwa, jednak zasadniczo w takim przypadku sytuacja skazanego może ulec skomplikowaniu – o czym poniżej. Należy również pamiętać o złożeniu z odpowiednim czasowym wyprzedzeniem wniosku o dalsze odroczenie wykonania kary, jeśli dotychczas nie było orzeczone na maksymalny czas.

Należy również rozważyć, czy wobec skazanego nie zachodzą warunki do złożenia wniosku o to by sąd orzekł odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego – SDE. Czytaj więcej o SDE….

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej. Olga Garwarska. Odroczenie wykonania kary art. 150, 151 kkw Adwokat Ostrołęka. Działam również na terenie całego kraju.

Tel. 691 158 100

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *