Odrzucenie spadku

Adwokat Olga Garwarska

Odrzucenie spadku – Adwokat Ostrołęka 

Instytucja ta ma na celu uchronić spadkobierców od prawnych i ekonomicznych następstw mogących wyniknąć z dziedziczenia. Dlatego warto wiedzieć na czym polega odrzucenie spadku, kiedy jest celowe i jak należy to wykonać

Dlaczego i kiedy odrzucić spadek

W praktyce odrzucenia spadku jest uzasadnione, gdy długi spadkowe przewyższają jego wartość. Podstawowa forma dziedziczenia w aktualnym stanie prawnym to tzw. ustawowa tj. z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ograniczeniem odpowiedzialności. Można jednak przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi albo spadek odrzucić. Termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku to 6 miesięcy od uzyskania informacji o powołaniu do spadku. W praktyce najczęściej jako datę początkową przyjmuje się śmierć spadkodawcy. Jednak w konkretnym stanie faktycznym, może to być inna data, uzależniona od okoliczności danego przypadku. Upływ tych 6 miesięcy i milczenie spadkobiercy powoduje nabycie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Odrzucenie spadku – jak należy to wykonać

Oświadczenie o odrzuceniu spadku można złożyć przed sądem. Spadkobierca składa stosowny wniosek w okresie do 6 miesięcy od powołania do spadku wraz z opłatą sądową od wniosku. Inna możliwość to w tym terminie stawić się przed notariuszem, który odbierze takie oświadczenie.

Czy można odwołać oświadczenie o odrzuceniu spadku

Oświadczenie takie jest co do zasady nieodwołalne. Jednak istnieją od tego wyjątki. W praktyce dotyczy to złożenia oświadczenia pod wpływem błędu istotnego, jak chociażby ujawnienie następnie rzeczywistej wartości majątku spadkodawcy (bądź to długi bądź aktywa, o których nie było wiadomo w dacie składania oświadczenia). Należy jednak wykazać, że pomimo dochowania wysokiej staranności, spadkobierca nie mógł uzyskać takich informacji. Odrzucenie spadku wywodzi taki skutek, jakby spadkobierca nie dożył otwarcia spadku. Jest pomijany w dziedziczeniu.

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej. Sprawy spadkowe. Kancelaria Adwokacka Adwokat Olga Garwarska. Działam na terenie całego kraju.

KONTAKT:  691 158 100

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *