Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Adwokat Olga Garwarska

Zadośćuczynienie a odszkodowanie. Komu się należy, kiedy i w jakiej wysokość.
Zawinione wyrządzenie drugiej osobie szkody rodzi obowiązek jej naprawienia

Odszkodowanie a zadośćuczynienie – różnice, zasady przyznawania

Szkoda to wynik wszelkich zdarzeń związanych z codziennym życiem np.: wypadek komunikacyjny lub podczas pracy, błąd medyczny, pokrzywdzenie przestępstwem (uszczerbek na zdrowiu, skradzione lub zniszczone rzeczy ruchome). Prawo cywilne przewiduje kompensację szkody w formie wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia. Odszkodowanie rekompensuje szkody majątkowe. To zwrot poniesionych kosztów przykładowo: naprawy samochodu, leczenia, odkupienia uszkodzonej odzieży, utraconych w wyniku kradzieży czy przywłaszczenia rzeczy ruchomych. Obejmuje również zwrot utraconych zarobków. Odrębną kwestię stanowi renta należna w przypadku utraty całkowicie lub częściowo zdolności do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się potrzeby poszkodowanego lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość.

Zadośćuczynienie – jak ustala się jego wysokość

Zadośćuczynienie to rekompensata z tytułu doznanej krzywdy, cierpień fizycznych i psychicznych. Wysokość zadośćuczynienia, inaczej niż ma to miejsce przy odszkodowaniu, nie jest możliwa do oszacowania w prosty sposób. Zależy od rozmiaru cierpień fizycznych oraz psychicznych. Pod uwagę należy brać stopień i długotrwałość uszczerbku na zdrowiu, długotrwałość choroby, cierpień oraz leczenia, ograniczenia ruchowe. Istotną rolę odgrywa dotychczasowy tryb życia i możliwości przywrócenia zdrowia do stanu poprzedniego i powrotu do dotychczasowych aktywności życiowych jak praca, sport, życie rodzinne. Kryterium pomocniczym jest określenie procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu. Opierając się na praktyce orzeczniczej sądów prognozować należy, że 1 % uszczerbku na zdrowiu uprawnia do zadośćuczynienia w kwocie od 1000zł do 3000zł, a konkretna kwota uzależniona jest od wielu okoliczności faktycznych, w tym tych wyżej przykładowo przytoczonych.

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej. Kancelaria Adwokacka Adwokat Olga Garwarska – Prawnik Ostrołęka . 

KONTAKT:  691 158 100

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *