Odwołanie darowizny Adwokat Ostrołęka

Adwokat Olga Garwarska

Odwołanie darowizny Adwokat Ostrołęka

ODWOŁANIE DAROWIZNY. Kodeks cywilny określa dwa zasadnicze stany faktyczne, w których darowizna może zostać odwołana

Pierwszy dotyczy odwołania darowizny jeszcze niewykonanej, a więc takiej gdzie wprawdzie umowę zawarto, ale nie została jeszcze wykonana, a stan majątkowy darczyńcy uległ takiemu pogorszeniu, że wykonanie darowizny nastąpi z uszczerbkiem dla jego własnego utrzymania lub ciążących na nim obowiązków alimentacyjnych. Druga – najczęściej występująca sytuacja – to  odwołanie darowizny już wykonanej (jak np. darowanie nieruchomości) przez darczyńcę, jeżeli obdarowany dopuścił się wobec niego rażącej niewdzięczności. Odwołanie darowizny w tym przypadku obwarowane jest zachowaniem ustawowego terminu.

Najbardziej jaskrawym przykładem rażącej niewdzięczności jest dopuszczenie się przestępstwa wobec darczyńcy lub jego osób najbliższych.

Inne sytuacje to przykładowo: rażące zaniedbywanie obowiązków rodzinnych, przy czym chodzi o sytuacje na pierwszy rzut oka rażące, nie zaś o zwykłe pogorszenie się stosunków rodzinnych w formie nieporozumień, sporów co do sposobu zarządzania nieruchomością. Olga Garwarska – Adwokat Ostrołęka odwołanie darowizny. Bogate doświadczenie zawodowe, wszechstronna i rzetelna pomoc prawna, reprezentacja przed sądem.

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej. Sprawy spadkowe. Kancelaria Adwokacka Adwokat Olga Garwarska. Działam na terenie całego kraju.

KONTAKT:  691 158 100

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *