Uchylenie mandatu karnego

Adwokat Olga Garwarska

Uchylenie mandatu karnego.
Przyjęcie mandatu karnego wystawionego przez Policję lub inny uprawniony podmiot powoduje, że staje się on prawomocny i podlega egzekucji.

Istnieją przypadki, z powodu których nawet prawomocny mandat karny podlega uchyleniu.

Jedna z nich – najczęściej istniejąca – dotyczy sytuacji gdzie grzywnę mandatem nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie albo osoba ukarana została osoba która nie ukończyła lat 17 bądź też ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia wykroczenia z powodu tzw. kontratypów ustawowych (stan wyższej konieczności, obrona konieczna, niepoczytalność).  Istnieją też inne szczegółowo wymienione w ustawie przesłanki uchylenia mandatu karnego. Uchylenie mandatu karnego jest możliwe pod warunkiem złożenia stosownego wniosku w terminie 7 dni od przyjęcia mandatu.

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej. Sprawy spadkowe. Kancelaria Adwokacka Adwokat Olga Garwarska. Działam na terenie całego kraju.

KONTAKT:  691 158 100

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *