Zachowek

Adwokat Olga Garwarska

Zachowek – Adwokat Ostrołęka – sprawy spadkowe

Istotną kwestię w prawie spadkowym jest zachowek. Celem zachowku jest zabezpieczenie sytuacji majątkowej członków najbliższej rodziny spadkodawcy. W tym celu wprowadzono przepisy szczegółowo regulujące instytucję prawną określaną jako zachowek.

Komu przysługuje zachowek

­Osobami uprawnionymi do żądania wypłaty w gotówce tytułem zachowku są: zstępni spadkodawcy, jego małżonek oraz rodzice. Przez określenie zstępnych należy rozumieć: dzieci spadkodawcy, wnuki, prawnuki.
Spełnione muszą zostać jednak określone warunki powstania żądania. Zasadniczy to swoiste pokrzywdzenie wymienionych osób, które dziedzicząc na podstawie przepisów ustawy uzyskałyby przysporzenie majątkowe. Jednak nie mogą tego uzyskać ponieważ spadkodawca rozporządził za życia swoim majątkiem w inny sposób niż określony w ustawie. Takim innym sposobem może być np. rozporządzenie testamentowe, z pokrzywdzeniem albo zupełnym pominięciem spadkobiercy ustawowego. Inny przypadek to dokonanie przez spadkodawcę za życia darowizny, skutkiem czego było zmniejszenie wartości spadku przypadającego wskazanym wyżej osobom uprawnionym. Istotne jest, że prawo do zachowku przysługuje wówczas, gdy dochodzonej kwoty zachowku osoba uprawniona nie uzyskała. Wyłącza prawo do zachowku uzyskanie należnej kwoty np. w formie darowizny od spadkodawcy czy powołania do spadku.

­Jaka wysokość zachowku

Każdej osobie uprawnionej do zachowku przysługuje żądanie jego wypłaty w wysokości 1/2 udziału jaki by osobie tej przypadał na postawie dziedziczenia ustawowego. Jeśli osoba uprawniona jest całkowicie niezdolna do pracy albo jeżeli osoba uprawniona jest dla spadkobiercy zstępnym małoletnim, wówczas wysokość zachowku wzrasta do 2/3 należnego udziału ustawowego.   

 

Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią, w celu otrzymania wszechstronnej pomocy prawnej. Sprawy spadkowe. Kancelaria Adwokacka Adwokat Olga Garwarska. Działam na terenie całego kraju.

KONTAKT:  691 158 100

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *